Duizend stemmen / Mille voix, Lille 3000

za 14 maart 2009
Rijsel

Oost-Europa heeft een erg rijke zang- en koortraditie. Vaak gaat het om religieuze muziek zoals in Istanbul en de Baltische Staten, landen zoals Hongarije, Roemenië maar ook de Baltische Staten hebben dan weer een sterk eigentijds repertoire. En zowat elk land heeft een eigen zangfolklore. Daarnaast zijn de (zigeuner-)fanfares uit de Balkan wereldvermaard. Maar ook in de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai is er een ongelooflijk potentieel aan koren, fanfares en harmonieën. 

Lille3000 wil met het project ‘Duizend Stemmen / Mille Voix’ koren en fanfares uit de drie grensregio’s, maar ook mensen die gewoon graag willen zingen, samenbrengen in ateliers en workshops. Ze leren er liederen uit Oost-Europa aan, die ze vertolken tijdens de ouverture van ‘Europe XXL’, op zaterdag 14 maart 2009 in Lille. In de maanden erna kunnen ze ook op andere feesten van het project ( in kleinere formaties) concerteren. Er zijn weekends gewijd aan Budapest, Bukarest, de Baltische Staten, Istanbul, Warschau en de Balkan. Op het einde van ‘Europe XXL’ worden alle participanten opnieuw uitgenodigd voor ‘La Fête de la Musique’ in Tournai (20 juni) en voor Kortrijk Congé, de finale van ‘Europe XXL’ (11 juli). 

De koren komen uit de hele grensregio. Zo werken Kortrijkse koren samen met koren van Waregem tot Wervik. Hun koorleiders kiezen i.s.m. het projectteam Lille3000 en professionelen uit Oost- Europa een dubbel repertoire:

  • een beperkt aantal eenvoudige, herkenbare liederen (des chants emblématiques) voor massale samenzang
  • een specifiek repertoire voor concerten in kleinere settings. 

Tijdens de wintermaanden wordt het repertoire aangeleerd, zowel in het eigen koor, met ‘volslagen leken / amateurs’ als in grensoverschrijdende gemeenschappelijke ateliers. Een zelfde traject kan worden bewandeld door fanfares en harmonieën. 

De openingsmanifestatie van 14 maart brengt alle koren en zangliefhebbers samen in een grootse originele ouverture in het stadscentrum van Lille. Daarna verspreiden de groepen zich naar pleintjes, gebouwen en straten, waar ze tot diep in de nacht kleinere concerten ten beste geven, aangevuld door straatacts en dj’s. Gelijkaardige formules kunnen worden bedacht voor Tournai en Kortrijk. 


MENU

Qui-Vive koor Waregem